ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 2019

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і Центр «Розвиток КСВ» за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) провели оцінку українських компаній щодо прозорості в системі корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності  – визначили Індекс прозорості найбільших українських компаній. Оцінено компанії, які увійшли до ТОП-100 найбільших платників податків в Україні у 2019 р. за даними Державної податкової служби. Оцінка стосується діяльності компаній за 2019 р., до пандемії, викликаної COVID-19.

ВСТУПНЕ СЛОВО


Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) з гордістю підтримує цю ініціативу, яка спрямована на стимулювання компаній до підвищення прозорості та залучення в ширшу екосистему українського бізнесу. Компанії, включені в цей список, представляють кращі з кращих практик України і можуть виступати лідерами в країні, створюючи більш інклюзивні, прозорі умови ведення бізнесу, які надають більше можливостей більшій кількості українців. Світле майбутнє України залежить від більшої кількості компаній, які «роблять правильні речі», а провідні компанії, зазначені у цьому звіті, закладають міцний фундамент для розвитку української бізнес- спільноти. 

Ерік Хонц, заступник регіонального директора в Європі та Євразії Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ)

Я дуже вдячний нашим партнерам по цьому Проєкту – Центру «Розвиток КСВ» і CIPE. Наша співпраця зробила можливим це дослідження, під час якого ми переконалися, що в Україні є ціла низка компаній (банків), які не просто слідують за «модними трендами», а, дійсно, сповідують певний спосіб життя, певні цінності. Саме за такими компаніями майбутнє, саме вони є цікавими для інвесторів, партнерів, працівників. Також важливо, щоб компанії системно і професійно розповідали про себе, напрацювали відповідну культуру відкритості та виробили свій неповторний стиль «спілкування» з бізнес- оточенням в найширшому сенсі цього слова. Вперше ми вирішили звернути увагу також і на особисте лідерство вищих керівників компаній, адже, на нашу думку, в компанії, що сповідує, наприклад, підтримку екологічних проектів, директор має просто по-людськи поділяти ці ідеї, особисто підтримувати проєкти в цій сфері ще й як громадянин, а не тільки «по роботі». Це був наш перший досвід проведення саме такого комплексного дослідження, ми плануємо і в майбутньому проводити його, вдосконалюючи методологію. Будемо вдячні за конструктивну критику, а також за будь-які пропозиції - ми відкриті до співпраці!
Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління

Центр “Розвиток КСВ” реалізовує Індекс прозорості вже 7 років поспіль. Але цей рік особливий – цей Індекс прозорості відбувається у партнерстві з двома відомими організаціями – Професійною асоціацією корпоративного управіння і CIPE. Я вдячна партнерам за цю можливість, підтримку та експертність. Сайт – це інструмент комунікації зі стейкхолдерами. Саме тому ми оцінюємо не тільки загальну інформацію про компанію, а й результати роботи компанії у багатьох аспектах – права людини, гендерна рівність, корпоративне управління. Це важливо для інвесторів, потенційних співробітників, неурядових організацій та медіа. Індекс прозорості 2019 має оновлені компоненти – корпоративне управління, гендерна рівність та лідерство керівництва компанії. Результати Індексу демонструють цікаві результати: загальний рівень прозорості залишається невисоким, але дер жавні компанії демонструють кращі результати, ніж приватні. Сподіваюсь, Індекс прозорості 2019 допоможе компаніям по- кращити свої сайти та надихнутися прикладом лідерів Індексу – компаній в ТОП-10.

Марина Саприкіна, голова правління CSR Ukraine, Центр «Розвиток КСВ»

РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Найчастіше компанії на власних сайтах розкривають інформацію з питань корпоративного управління, трудових відносин, охорони довкілля та відносин із громадою. Найменш висвітлюваними є питання політик з дотримання прав людини, впровадження КСВ в ланцюг постачання та лідерство компанії й керівництва. Компанії з числа ТОП-10 Індексу прозорості компаній 2019 мають вдвічі вищий рівень розкриття інформації за всіма компонентами категорії «Зміст» та «Звітність» Індексу.

РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ІНФОРМАЦІЇ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ ТА ПОЛІТИКУ КСВ

Найбільші українські компанії мають практику розміщення на корпоративних сайтах загальної інформації про компанію, її бізнес-профіль та дуже часто – її історію та нагороди. Практика розміщення місії, цілей та стратегії компанії в українському бізнес-середовищі не сформувалась.


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ ТА ПОЛІТИКУ КСВ

На сайті ТОВ «Лемтранс» (як компанії, що входить до складу SCM) розміщена Політика групи SCM в галузі сталого розвитку. Деякі компанії розміщують інформацію про стратегію сталого розвитку на сторінках нефінансових звітів (наприклад, АБ «Укргазбанк»). Сторінки інших компаній мають лише загальну інформацію про пріоритетність/ суттєвість тих чи інших аспектів корпоративної соціальної відповідальності для їх компаній. Надзвичайно низькою для українських компаній є інтегрованість Цілей сталого розвитку в КСВ-політику компаній – 7 українських компаній на сторінках корпоративних сайтів відзначили Цілі сталого розвитку, з них тільки 2 компанії розкрили чіткі зобов’язання щодо вкладу компаній в їх досягнення.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

75 компаній розмістили інформацію про корпоративне управління на сайті

Найчастіше компанії розкривають інформацію про керівні органи та менеджмент компанії, надають інформацію для акціонерів і інвесторів та інформацію щодо подолання корупції.


Деякі компанії тільки у Звітах про управління зазначають про існування антикорупційної програми, уповноваженого з антикорупційної програми та існуючі канали повідомлення. Занадто низький рівень оприлюднення інформації щодо виконання антикорупційних програм компаній. У 2019 р. оприлюднили на своїх сайтах інформацію про результати виконання Антикорупційної програми за 2019 р. АТ «Укрзалізниця», ДП «НАЕК «Енергоатом», НЕК «Укренерго», ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «Адміністрація морських портів України», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрпошта». Відомості щодо наявності сертифікату за стандартом ISO 37001 «Системи менеджменту протидії корупції. Вимоги і керівництво по застосуванню» розміщені тільки на сайті ПАТ «Креді Агріколь Банк». На нашу думку, рівень розкриття інформації про запобігання корупції серед державних підприємств та компаній банківського сектору є вищим у порівнянні з іншими компаніями. Це обумовлено затвердженням відповідних нормативно-правових документів. Відносно новою для українського бізнес-середовища є практика оприлюднення інформації про винагороди управлінському персоналу.


У системі корпоративного управління українських компаній практика розкриття інформації про структуру власності, створення структур управління корпоративною соціальною відповідальністю та залучення стейкхолдерів не мають широкого розповсюдження. 11 компаній (7 з яких державні компанії) розмістили на корпоративних сайтах інформацію про структуру власності компаній, ще 12 компаній надали таку інформацію в розміщених на сайтах звітах. АТ «ПУМБ», АТ «Укрзалізниця», НЕК «Укренерго» і АТ «Фармак» на сторінках корпоративних сайтів зазначили структури або відповідальних осіб за КСВ-політику компаній. Тільки 5 компаній (АТ «Укргазбанк», АТ «Укртранснафта», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Укрзалізниця» та ДП «НАЕК «Енергоатом») оприлюднили плани роботи зі стейкхолдерами. Найкращий рівень розкриття інформації за компонентами «Корпоративного управління» мають компанії АТ «Укргазбанк» (16 балів з 22 балів), ПрАТ «Укргідроенерго» (15,5 балів) та АТ «ПУМБ» (15,5 балів).

ВИСНОВКИ

Українські компанії не розглядають корпоративні сайти, як дієвий інструмент прозорості та ефективний канал комунікації зі стейкхолдерами. Підтвердженням цього є той факт, що компанії здебільшого надають інформацію про КСВ-політики або КСВ-практики, а не результати їх реалізації. Результати реалізації КСВ-політик та практик компанії найчастіше надають у нефінансових звітах та звітах про управління.


Найчастіше компанії розкривають інформацію про свої політики і програми у сфері охорони довкілля, трудових відносин, роботи з громадами та деяких питань корпоративного управління (керівництво компанією, склад наглядових рад, інформація для інвесторів, антикорупційні програми). Практично відсутня інформація (ймовірно і практика реалізації) про програми захисту прав людини, впровадження КСВ в ланцюг постачання та інформація щодо лідерства керівництва й компанії. Нефінансові звіти за 2019 р. оприлюднили на своїх сторінках тільки 6 компаній. Ймовірно, головні причини низького рівня підготовленості звітності – пандемія COVID-19, в результаті якої частина компаній перенесла терміни підготовки нефінансових звітів, та відсутність нормативно-правового регулювання питання відповідальних органів влади за збір та аналіз звітів про управління.


Державні підприємства мають вищі показники практично по всіх компонентам оцінювання, ніж компанії приватної форми власності

Більше половини компаній з числа ТОП-10 Індексу прозорості є державними підприємствами. На нашу думку, це є позитивною ознакою реформування корпоративного управління державних підприємств України. Найвищий рівень розкриття інформації продемонстрували компанії фінансової сфери, транспорту та постачання електроенергії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ


ПовнА ВЕРСІЯ ЗВІТУ